BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktions lista / BLHTML funktions lista /

 
  FORUM 6697 0
#FORUM# är ett forum admin kommando
Rättigheter att använda funktionen #FORUM#:
 • Data manager

 • #FORUM# visar iconerna Edit Reply Reply Quoting this Message Kill this and all its contents
  #FORUM# kan används på datablad som skriver inläggen i forumet. Rättigheterna sätts med #ATTRIB#

  #$reply=off#
  döljer Reply Reply Quoting this Message iconen på inläggen.
  För att svara på inlägg måste inlägget vara aktivt och svaras med funktionen #REPLY#

  värden:    standardvärden:  beskrivning:
  idaktuellt kontoSida som anropar #EDii#
  pageDSida att redigera och skriva forum
  reply$replyreply=on/off, att visa Reply eller inte
  quote$quotequote=on/off, att visa Reply Quoting this Message eller inte
  setfocus$setfocusSätter onfocus=setfocus

  Exempel, att sätta fokusen på forumets inmatnings textbox:

  Anrops datablad #A# för forum:
  #$setfocus=msg# // $setfocus=msg hänvisar till #EDii id# på datablad #D#
  #ECHO
          preview=«Föregående next=Nästa»
          id=14 page=C show=forum top=G bottom=H limit=15
          where(up=$index order by grp DESC, id DESC)
          rights=2 always=true br=1
  #

  // Anropar forum och skriver ut forumsposter från datablad #C#

  Datablad som skriver ut forumspost #C#:
  #FORUM# // Här ritas postens administrativa ikoner ut

  Datablad som redigerar och editerar forumspost #D#:
  #EDii
          id=msg name=msg paper=F2CAAB page=I rights=2
          brclass=L-br
          butclass=A-inp butonclass=A-inp_on
  #

  Mer information:
 • Jobba med forum
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0803 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox